Chakra — Life Cycle #aros


सुत्र फिरायला लागली आहेत.

वातावरण बदलायला लागल आहे,

कुन्द वाटणारी खोलीसुद्धा हवीहवीशी वाटतीये,

नकोसे वाटणारे लोकसुद्धा चांगले वाटत आहेत,

गजबजलेला रस्ता एकदम आपलासा वाटतोय आता,

आधी”काहिच नाही इथे” म्हणणारा मी,

“कसा सोडून जाउ मी हे” अस म्हणतोय आता,

या गोष्टिचा खेद नाहिए की हे सगळ माग पडणार आहे,

पण आश्चर्य या गोष्टिच आहे की,

नाविन्याची चाहूल लागाताना,

जुनाट गोष्टी कशा आपल्याशा वाटायला लागातात.

 

*****

 

नव्याची चाहूल, जुन्याचा निसटता स्पर्श,

हाती खेळत राहणारा तो सुवासिक गंध,

सगळच हवहवस वाटतय आता.

पण हे चक्र असच चालत राहणार…. अविरत…

 

*****

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s