आयुष्याचं गणित…

आयुष्याचं गणित चुकलय,
कागदावरती फक्त खाडाखोड,
स्वप्न अनेक रंगांची पण,
हाती येते फक्त तडजोड 
 
आटोकाट प्रयत्न होतो मग,
डावी नि उजवी बाजू साधण्याचा,
पावलं तर बरोबर टाकली होती,
आता भाग चुका शोधण्याचा
 
सूत्रं चुकली असतील कुठेतरी,
मनात शंकेची पाल चुकचुकली,
संधी नशिबाने दिल्या असतील,
पण पकडायची संधी असेल हुकली 
 
गणिताची प्रत्येक पायरी जेव्हा,
पुन्हा एकदा पाहिली तपासून,
कळले हि गल्लत सूत्राची नव्हे,
आकडेमोड चुकली होती हातून 
 
हाती वेळ आहे तोवरच,
संधी गणित परत तपासायची,
परीक्षा संपली, वेळही संपली,
नंतर हळहळ व्यर्थचि 
 
 
— @pbkulkarni