Expectations Theory…

When we say “expectations hurt and that’s why one should not expect from friends and life”, do we really understand the core of our future, planning and hope more importantly lies in the fact that we expect things.

 

You plan about tomorrow. You dream of being to some place, for working or for traveling. You dream about a girl and your future with her. You dream of your children and their upbringing, their careers. You dream not to have mid-life crisis. You dream to have leisured pensioner life. You dream to die without much of pain, neither to yourself nor to your loved ones.

 

What is this dreaming and planning, if it’s not expecting? You dream means you expect things to go according to your plan. Sometimes they go according to your plan and most of the times against it. But that does not mean one should not dream or for that matter expect.

 

Everybody expects. It’s just that some show the pain of getting hurt and some don’t. Some just rub it off and go ahead and some can’t. But that does not mean, the ones who can’t move ahead are wrong. It’s their way of dealing with things.

 

When I say my brother; sister or friends don’t remember me. They don’t call me. I get sad, I get hurt. I should not expect them calling me is ok to just say. But even after consistent efforts from me to touch bases with them, if the thing is not moving ahead, then what’s wrong in me expecting, “Why they don’t call me? Why my friends act weird with me? Even though I’ve been good with them all”

 

But being a human, one expects something or the other in his/her life. You are bound to expect things. So stop saying “Don’t expect. That’s just not Humane”.

 

सत्य आणी स्वप्न…

सकाळच्या त्या प्रसन्न वातावरणात मी झोपलो असा कसा???
सतत खुणवणाऱ्या निद्रेच्या कवेत गेलो असा कसा???

हे मलाच नाही ठाउक, झालो कसा मी भावूक

हे मलाच नाही कळले, देहभान मी कधी विसरलो,
स्वप्नाच्या त्या रंगीत दुनियेत कधी अन् कसा हरवलो.

त्या रंगीत प्रकाशात ध्येय माझे मज दिसले,
पण त्या ठिकाणी पोहोचताच मृगजळ ते ठरले.

हे सत्य आहे की स्वप्न या विचाराने मन काहुरले,
सत्य काय हे जाणनेसाठी मन माझे सरसावले.

हे सत्य नव्हे स्वप्न जेव्हा मला कळले,
माझ्या अंगातले अवसानच सारे गळले.

जागा मी झालो तेव्हा म्हटलो, परत त्या दुनियेत जाणे नाही,
परत त्या स्वप्नांच्या चक्रव्युव्हात अड़काणे नाही,

पण आता हे नित्याचेच झाले आहे, नित्यनियम म्हणतात ना तसा,
निद्रेशी परत सलगी होते आणी त्या स्वप्नांच्या दुनियेत नकळत शिरतो हा असा.

आता सत्य अणि स्वप्न यातला फरक मला कळला,
दोघात पुसट रेशा असतात, आभास मला हा झाला.

या सगळ्यात एक मात्र स्पष्ट झाले आहे,
जे सत्यात तेच स्वप्नात आणी जे स्वप्नात तेच सत्यात हे मला उमगले आहे….
प्रसाद भगवंतराव कुलकर्णी
नवी मुंबई.