संभ्रम

खळखळत हसणं असावं तिचं कि,
गालातल्या गालातल खुद्कन हसु – हा संभ्रम आहे.
***
तिची कळी पटकन खुलावी,
कि नाकाचा शेंडा लालंच असावा – हा संभ्रम आहे.
***
गालावर ती खिळवणारी खळी असावी,
कि ती दिलखेचक निमुळती हनुवटी – हा संभ्रम आहे.
***
मुक्त, स्वच्छंदी उडणारी बट असावी,
कि मानेवर रुळणारे कुरळे केस – हा संभ्रम आहे.
***
हाकेला मिळणारा तो मधाळ हुंकार असावा,
कि तोंड भरून दिलेला प्रेमाचा प्रतिसाद – हा संभ्रम आहे.
***
न ढळणारी भेदक नजर असावी की,
चाळा करणाऱ्या अंगठयाकडे झुकलेले डोळे – हा संभ्रम आहे.
***
पण एका गोष्टीचा मात्र संभ्रम नाहीये,
ती माणूस म्हणून मनमिळाऊ आणि प्रेमळच असावी.
— @pbkulkarni

Waiting for Her…

Submitted to Thursday Tales and Flash 55

Image Source

When he held that blue brush in his hands, he had no idea that that brush could be magical.

He painted fairies and they came alive.

Is that the magic of seeping light or his brush, he doesn’t know.

And now he is waiting for the girl in that sketch at back to come alive.